Skip to main content

Về chúng tôi - Big Brand

BIG BRAND “Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho hình ảnh của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ thiết kế thương hiệu, giúp bạn kết nối công việc kinh doanh của mình với khách hàng một cách đầy cảm hứng và sáng tao.
Hàng trăm dự án đã được chúng tôi thực hiện, với hơn 98% khách hàng hài lòng và mong muốn tiếp tục hợp tác.
với BIG BRAND, chúng tôi mong muốn và tin tưởng sẽ giúp bạn thành công trong việc xây dựng thương hiệu sáng tạo và nổi bật trong mắt khách hàng và đối tác.

Với vai trò là chuyên gia thương hiệu
Big Brand có thể giúp bạn

CHIẾN LƯỢC
THƯƠNG HIỆU

THIẾT KẾ LOGO
THƯƠNG HIỆU

ĐẶT TÊN/SLOGAN

THIẾT KẾ - DỰNG VIDEO
HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY

Tham khảo các dự án thiết kế thương hiệu
BIG BRAND đã thực hiện

Các dự án Big Brand đã thực hiện

01.

CHỌN GÓI DỊCH VỤ

02.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TRONG 24H

03.

LÊN Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

04.

Ý KIẾN & CHỈNH SỬA

05.

BÀN GIAO SẢN PHẨM
Bạn cần tư vấn thiết kế

Call Now